In de zwangerschap zijn verschillende onderzoeken mogelijk. Deze onderzoeken zullen tijdens de eerste controle en de vervolgafspraken aan bod komen.

 • De termijnecho wordt het liefst gedaan tussen de 10 en 12e week van de zwangerschap. Deze echo bepaalt exact hoeveel weken je zwanger bent en wanneer je uitgerekend bent. Voorafgaand aan de termijnecho heeft er rond 8 weken al een echo plaatsgevonden om te kijken of er sprake is van een intacte zwangerschap.
 • De NIPT is een bloedonderzoek om te kijken of er een aanwijzing is dat het ongeboren kind Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Dit onderzoek is niet verplicht. Hiervoor kun je als aanstaande ouders zelf kiezen. De kosten voor het onderzoek bedragen 175 euro en dit wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. De NIPT kan gedaan worden vanaf 11 weken zwangerschap. Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de moeder. In dit bloed zit DNA afkomstig van de placenta en van moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd gelijk aan het DNA van het kind.

Voor meer informatie over dit onderzoek verwijzen we naar de folder of naar de volgende website: www.prenatalescreening.nl

Als u kiest voor de NIPT, kan dit alleen als u meedoet aan een wetenschappelijke studie genaamd TRIDENT-2. De minister wil laten onderzoeken of de test in Nederland ook goed werkt en wat vrouwen vinden van de NIPT. Kiest u voor de NIPT, dan geeft u toestemming dat onderzoekers uw gegevens mogen gebruiken. Hiervoor teken je een toestemmingsformulier. Op www.meerovernipt.nl lees je meer over de wetenschappelijke studie en wat er gebeurt met de gegevens.

 • De 13 weken echo is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij je kind. Je kiest zelf of je de 13 weken echo wilt. De 13 weken echo wordt na de termijnecho gedaan en kan plaatsvinden tussen 12 + 3 weken zwangerschap en 14 + 3 weken zwangerschap. De 13 weken echo is onderdeel van de wetenschappelijke IMITAS studie. De studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 weken echo. Als je kiest voor de 13 weken echo kan dit alleen als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie.
 • De 20 weken echo wordt gedaan tussen de 18e en 22e week van de zwangerschap. Tijdens deze echo wordt het kindje van top tot teen nagekeken op afwijkingen. Je moet je wel realiseren dat deze echo een screeningsecho is en geen 100% garantie geeft op een gezonde baby.
  Sommige afwijkingen zijn simpelweg niet te zien op een echo en andere afwijkingen zijn heel moeilijk op te sporen door middel van de echo. Naast afwijkingen wordt er tijdens deze echo ook gekeken hoe de baby groeit, waar de placenta zich bevindt en of er voldoende vruchtwater is.
  De twintig weken echo wordt vergoed door de verzekering maar is zeker niet verplicht.
  Indien er tijdens deze echo een vermoeden bestaat dat de baby een afwijking heeft dan kom je in aanmerking voor een vervolgonderzoek.
  Voor meer informatie over de 13 en 20 weken echo verwijzen we naar de folder of naar de website: www.prenatalescreening.nl
 • De vlokkentest wordt verricht tussen de 11e en 14e week van de zwangerschap waarbij met behulp van een dunne naald, meestal via de buikwand of vagina van de moeder, een kleine hoeveelheid placentaweefsel wordt afgenomen. Deze test wordt gedaan om met zekerheid vast te stellen of je ongeboren kindje een normaal chromosomenpatroon heeft en wordt alleen gedaan als hier een indicatie voor is. De uitlag is na ongeveer 2 weken bekend.
 • De vruchtwaterpunctie kan vanaf de 15e week van de zwangerschap worden uitgevoerd. Bij de vruchtwaterpunctie wordt er met behulp van een dunne naald door de buikwand van de moeder wat vruchtwater uit de baarmoeder afgenomen. Deze test wordt, net als de vlokkentest, gedaan om met zekerheid vast te stellen of je ongeboren kindje een normaal chromosomenpatroon heeft en wordt alleen gedaan als hier een indicatie voor is. De uitslag van de vruchtwaterpunctie is na ongeveer drie weken bekend.

Het risico van zowel de vlokkentest als de vruchtwaterpunctie is dat deze een miskraam kunnen veroorzaken. De kans op een miskraam ligt tussen de 0.5 en 1%.
De vlokkentest en de vruchtwaterpunctie vallen onder de prenatale diagnostiek en worden alleen aangeboden indien er sprake is van:

 • Een verhoogde kans op een erfelijke aandoening
 • Een verhoogd risico dat is geconstateerd tijdens een screeningstest of echo