Privacyverklaring Verloskundigenpraktijk Ashanty

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Verloskundigenpraktijk Ashanty kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verloskundigenpraktijk Ashanty, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldformulier op de website aan Verloskundigenpraktijk Ashanty verstrekt. Verloskundigenpraktijk Ashanty kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN

Verloskundigenpraktijk Ashanty verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt Verloskundigenpraktijk Ashanty uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de zorg die u bij Verloskundigenpraktijk Ashanty afneemt.

 

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

Verloskundigenpraktijk Ashanty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Verloskundigenpraktijk Ashanty verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Verloskundigenpraktijk Ashanty worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Verloskundigenpraktijk Ashanty gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ashanty.nl. Verloskundigenpraktijk Ashanty zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Verloskundigenpraktijk Ashanty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verloskundigenpraktijk Ashanty maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verloskundigenpraktijk Ashanty verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Verloskundigenpraktijk Ashanty op via info@ashanty.nl.

 

www.ashanty.nl is een website van Verloskundigenpraktijk Ashanty. Verloskundigenpraktijk Ashanty is als volgt te bereiken:

Adres: Lutterstraat 4, 7581 BV Losser

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08206749

Telefoon: 053 5383342

E-mailadres: info@ashanty.nl